, , ,

واحد مراقبت پنوماتیک متال ورک سری Bit

واحد مراقبت پنوماتیک متال ورک سری Bit

واحد مراقبت پنوماتیک متال ورک سری Bit

 

در این محصول به بررسی بخش های مختلف این سری به شرح زیر می پردازیم:

 • بیت
 • تصفیه کننده بیت
 • خالی کننده (take-off) هوا بیت
 • رگولاتور ( تنظیم کننده فشار) فیلتر دار بیت
 • روغن پاش بیت
 • فیلتر + تصفیه کننده بیت
 • فیلتر + روغن پاش بیت
 • فیلتر بیت
 • فیلتر و رگولاتور + روغن پاش و بیت
 • میکرو رگولاتور فیلتر بیت
 • واحد مراقبت بیت

ویژگی های واحد های بیت (Bit) عبارت است از:

 • ابعاد کوچک شده
 • افت بار ناچیز
 • طول عمر بالا
 • نسبت به قیمت دارای کیفیت بسیار مطلوبی می باشد.
 • از این گروه معمولا جهت استفاده برای مراقبت مستقل از عملگر استفاده می شود.

اطلاعات تکنیکی

 • سایز پورت های رزوه ای: 1/8 الی 1/4 اینچ
 • حداکثر فشار ورودی: 13 بار
 • رنج قابل تنظیم فشار از 0 الی 12 بار
 • المان های موجود: شیر تنظیم فشار، روغن پاش، فیلتر، میکرو فیلتر، تصفیه کننده
 • رنج قابل تغیر دما از 10- تا 50 درجه سانتیگراد

اطلاعات تکنیکی بیت متال ورک

تصفیه کننده بیت (Bit)

تصفیه کننده بیت (Bit) متال ورک

توضیحات

 • مینی تصفیه کننده که دارای
 • ابعاد کوچک
 • حداقل افت بار در تغیرات دبی
 • سطح مشاهده میعانات سراسری

 

اطلاعات تکنیکی

 • سایز پورت های رزوه ای: 1/4 الی 1/8 اینچ
 • درجه فیلتراسیون: 99.97 درصد در 0.01 میکرو متر
 • دبی پیشنهادی در 6 بار 230 الی 200 نانو لیتر بر دقیقه
 • حداکثر فشار ورودی: 13 بار
 • سیال: هوای فشرده فیلتر شده با فیلتر 5 میکرومتر
 • حداکثر دما در 10 بار 50 درجه سانتیگراد

اطلاعات تکنیکی تصفیه کننده بیت (Bit)

خالی کننده (Take-Off) هوا بیت (Bit)

خالی کننده (Take-Off) هوا بیت (BIT) متال ورک

این خالی کننده صرف نظر از موقعیت جریان در FRL اسکیل ایر هوا را می گیرد. در بعضی موارد لازم است واحد مراقبت از وجود هوا (در هر موقعیتی) تخلیه شود که این کار توسط خالی کننده انجام می پذیرد.

اطلاعات تکنیکی

 • حد اکثر فشار کاری: 13 بار
 • حداکثر دما 50 درجه سانتیگراد

رگولاتور (تنظیم کننده فشار) فیلتر دار بیت (Bit)

رگولاتور (تنظیم کننده فشار) فیلتر دار بیت (BIT) متال ورک

توضیحات

این دستگاه ترکیبی از فیلتر و رگولاتور فشار دارای دیافراگم غلطکی می باشد.

 • دبی جریان بالا با افت فشار پایین
 • حداکثر درجه جدایی میعانات
 • تخلیه میعانات نیمه خودکار یا خودکار

اطلاعات تکنیکی

 • سایز پورت های رزوه ای: 1/4 الی 1/8 اینچ
 • رنج قابل تنظیم از 0 الی 12 بار
 • حداکثر فشار ورودی: 13 بار
 • سیال: هوای فشرده فیلتر شده
 • دبی در فشار 6.3 بارو افت فشار 0.5 بار در حدود 600 نانو لیتر بر دقیقه
 • حداکثر دما در 10 بار 50 درجه سانتیگراد
 • درجه فیلتراسیون: 5، 20 و 50 میکرومتر

اطلاعات تکنیکی رگولاتور (تنظیم کننده فشار) فیلتر دار بیت (BIT)

روغن پاش بیت (Bit)

روغن پاش بیت (BIT) متال ورک

روغن کاری عملگر ها و شیر های مرتبط با مدار باعث کاهش اصطکاک و مانع سائیدگی قطعات می شود. روغن پاش کوچک با استحکام روغن کاری بالا دارای :

 • مقدار روغن کاری متناسب با جریان هوا
 • عملکرد با دبی پایین
 • تنظیم میکرومتری جریان روغن پاش
 • نشان دهنده سطح روغن همه جانبه

اطلاعات تکنیکی

 • سایز پورت های رزوه ای: 1/4 الی 1/8 اینچ
 • حداکثر فشار ورودی: 13 بار
 • ظرفیت روغن: 26.5 سی سی
 • سیال: هوای فشرده فیلتر شده
 • حداکثر دما در 10 بار 50 درجه سانتیگراد

فیلتر + تصفیه کننده بیت (Bit)

فیلتر + تصفیه کننده بیت (BIT) متال ورک

المان کامپکت فیلتر + تصفیه کننده در هنگامی که به جریان هوای بسیار پاک (صنایع غذلیی و پزشکی) نیاز باشد استفاده می شود.

 • تخلیه اتوماتیکی و یا نیمه اتوماتیکی میعانات
 • کارکرد در نرخ جریان پایین
 • نشاندهنده سطح میعانات
 • دارای فیلتر 5 میکرومتر

اطلاعات تکنیکی

 • سایز پورت های رزوه ای: 1/8 الی 1/4 اینچ
 • حداکثر فشار ورودی: 13 بار
 • درجه فیلتراسیون: 99.97 درصد در 0.01 میکرو متر
 • حداکثر دما 50 درجه سانتیگراد

اطلاعات تکنیکی فیلتر + تصفیه کننده بیت (BIT)

 

روغن پاش بیت (Bit)

روغن پاش بیت (BIT) متال ورک

روغن کاری عملگر ها و شیر های مرتبط با مدار باعث کاهش اصطکاک و مانع سائیدگی قطعات می شود. روغن پاش کوچک با استحکام روغن کاری بالا دارای:

 • مقدار روغن کاری متناسب با جریان هوا
 • عملکرد با دبی پایین
 • تنظیم میکرومتری جریان روغن پاش
 • نشان دهنده سطح روغن همه جانبه

اطلاعات تکنیکی

 • سایز پورت های رزوه ای: 1/4 الی 1/8 اینچ
 • حداکثر فشار ورودی: 13 بار
 • ظرفیت روغن: 26.5 سی سی
 • سیال: هوای فشرده فیلتر شده
 • حداکثر دما در 10 بار 50 درجه سانتیگراد

فیلتر + تصفیه کننده بیت (Bit)

فیلتر + تصفیه کننده بیت (BIT) متال ورک

المان کامپکت فیلتر + تصفیه کننده در هنگامی که به جریان هوای بسیار پاک (صنایع غذلیی و پزشکی) نیاز باشد استفاده می شود.

 • تخلیه اتوماتیکی و یا نیمه اتوماتیکی میعانات
 • کارکرد در نرخ جریان پایین
 • نشاندهنده سطح میعانات
 • دارای فیلتر 5 میکرومتر

اطلاعات تکنیکی

 • سایز پورت های رزوه ای: 1/8 الی 1/4 اینچ
 • حداکثر فشار ورودی: 13 بار
 • درجه فیلتراسیون: 99.97 درصد در 0.01 میکرومتر
 • حداکثر دما 50 درجه سانتیگراد

اطلاعات تکنیکی فیلتر + تصفیه کننده بیت (BIT)

فیلتر و رگولاتور + روغن پاش بیت (Bit)

فیلتر و رگولاتور + روغن پاش بیت (BIT) متال ورک

المان کامپکت فیلتر و رگولاتور به انضمام روغن پاش با درجات مختلف فیلتراسیون و قابلیت روغن زنی بالا

 • نرخ دبی بالا با حداقل افت فشار
 • قابلیت تفکیک بالای میعانات
 • تخلیه اتوماتیکی و یا نیمه اتوماتیکی میعانات
 • روغن زنی در نرخ دبی پایین
 • نشانگر روغن و نشاندهنده سطح میعانات

اطلاعات تکنیکی

 • سایز پورت های رزوه ای: 1/8 الی 1/4 اینچ
 • حداکثر فشار ورودی: 13 بار
 • دبی در فشار 6.3 بار و افت فشار 0.5 بار در حدود 140 نانو لیتر بر دقیقه
 • درجه فیلتراسیون: 5، 20 و 50 میکرومتر
 • حداکثر دما در فشار 10 بار تا 50 درجه سانتیگراد
 • رنج قابل تنظیم فشار از 0 الی 12 بار

اطلاعات تکنیکی فیلتر و رگولاتور + روغن پاش بیت (BIT)

میکرو رگولاتور فیلتر بیت (Bit)

میکرو رگولاتور فیلتر بیت (BIT) متال ورک

برای ثابت نگه داشتن فشار در یک مقدار معین نیاز به استفاده از رگولاتور فشار می باشد. میکرو رگولاتور دارای یک دیافراگم غلطان می باشد.

 • مقاومت فشار تنظیم شده در مقابل تغیرات فشار بالا دست
 • دبی بالا با حداقل افت فشار
 • تخلیه سریع فشار بیش از حد پایین دست جریان

اطلاعات تکنیکی

 • سایز پورت های رزوه ای: 1/4 الی 1/8 اینچ
 • رنج قابل تنظیم از 0 الی 12 بار
 • حداکثر فشار ورودی: 13 بار
 • سیال: هوای فشرده فیلتر شده
 • حداکثر دما در 10 بار 50 درجه سانتیگراد

اطلاعات تکنیکی میکرو رگولاتور فیلتر بیت (BIT)

واحد مراقبت (FLR) بیت (Bit)

میکرو رگولاتور فیلتر بیت (BIT) متال ورک

توضیحات

 • واحد مراقبت مینی کامل با دیافراگم غلطان دارای
 • نرخ دبی بالا با حداقل افت فشار
 • قابلیت تفکیک میعانات بالا
 • مقدار روغن کاری متناسب با جریان هوا
 • کارکرد در نرخ جریان پایین

اطلاعات تکنیکی

 • سایز پورت های رزوه ای: 1/8 الی 1/4 اینچ
 • حداکثر فشار ورودی: 13 بار
 • رنج قابل تنظیم فشار از 0 الی 12 بار
 • دبی در فشار 6.3 بارو افت فشار 0.5 بار در حدود 150 نانو لیتر بر دقیقه
 • حداکثر دما در فشار 10 بار تا 50 درجه سانتیگراد

واحد مراقبت (FLR) بیت متال ورک

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “واحد مراقبت پنوماتیک متال ورک سری Bit”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا